------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globe

ŠKOLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V PROGRAMU GLOBE ZA ŠK. ROK 2014/2015

Název projektu Třídy Zodpovědná osoba Termín
Jak se mají smrky? 8.třídy Mgr. Lenka Juříková září
Průzkum řeky Hluchovky 8.třídy Ing. Jana Hutová září
Pedologie 8.třídy Mgr. Jiří Kaleta září

Všechny projekty byly realizovány v rámci Eco kurzu v Nýdku-Hluchové. Výstupy si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v sekci projekty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globe

ŠKOLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V PROGRAMU GLOBE ZA ŠK. ROK 2013/2014

Název projektu Třídy Zodpovědná osoba Termín
Jak se mají smrky? 8.třídy Ing. Jana Hutová září
Průzkum řeky Hluchovky 8.třídy Mgr,. Lenka Juříková, Mgr. Maria Kovaříková září
Pedologie 8.třídy Mgr. Jiří Kaleta září

Všechny projekty byly realizovány v rámci Eco kurzu v Nýdku-Hluchové. Výstupy si můžete prohlédnout na webových stránkách školy v sekci projekty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRŮZKUM ŘEKY OLŠENaše škola je již druhým rokem zapojena do mezinárodního programu GLOBE. V rámci tohoto programu, žáci 8. A realizovali projekt s názvem „Průzkum řeky Olše“. Cílem projektu bylo určit fyzikální, chemické a biologické vlastnosti řeky a zároveň prozkoumat rostliny a živočichy, kteří se v blízkosti řeky nacházejí. Žáci se s tímto projektem přihlásili i do mezinárodní soutěže „Evropské školy pro čistou vodu“. Finále soutěže proběhne v červnu ve Slovinsku.

    
    
    
  
Všechna fota zde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozorování, určování
a fotografování typu oblačnosti a pokryvu oblohyProjekt GLOBE                        Třída 7.A, Mgr. Stanislav Mordáč
POZOROVÁNÍ, URČOVÁNÍ A FOTOGRAFOVÁNÍ TYPU OBLAČNOSTI A POKRYVU OBLOHY
    
Cíl: Pozorování a fotografování oblačnosti v okolí školy.
Fotografování jednotlivých oblaků (mraků) z různých stanovišť .
Žáci se naučí správně používat odborné postupy pozorování a zapisování údajů typu oblačnosti a pokryvu oblohy.
Smysluplně vyhodnotí výsledky svého pozorování a prezentují svou práci ve škole i na veřejnosti ( např. výstava jednotlivých fotografií mraků s odborným popisem )
Žáci:     7.A  ( pozorovatelé, zapisovatelé, fotografové )
Termín :  Listopad , denně v 9.45
Pozorovací stanoviště:  
Hokejbalové hřiště školy ( školní dny )
Alternativní dle možností žáků bydlících blízko školy ( víkendy )
Různá místa dle možností žáků ( výlety s rodiči na hory apod.)-pro fotografování oblaků ( mraků )
Popis:  1) Pozorování pokryvu oblohy z pozorovacího stanoviště a určování     z kolika procent je obloha pokrytá oblačností ( dle meteorologické systematiky a  barevného klíče k určování typů mraků )
              2) Pozorování a fotografování  typu oblačnosti (mraků ) v okolí školy
              3) Fotografování jednotlivých oblaků ( mraků ) z různých stanovišť .

Výstup: Měsiční řada dat z pozorování pokryvu oblačností v blízkosti školy a druhy mraků, které se zde vyskytovaly.
Fotografie a popis všech typů mraků, které byly na obloze pozorovány.
Video přechodu oblačnosti přes místo pozorovatele.
Papírové modely pokryvu oblačnosti.

Využití: 1) Prezentace v areálu školy, internetové stránky školy
    2) Ve výuce zeměpis – atmosféra 6. ročník
               3) Výstava jednotlivých fotografií mraků s odborným popisem                              
       
Všechna fota zde
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globe

     GLOBE je mezinárodní výchovný a vzdělávací projekt určený žákům a studentům základních a středních škol. Projekt může obohatit výuku přírodopisu, zeměpisu, fyziky, matematiky, cizích jazyků a dalších předmětů. Metodické a výukové materiály připravují týmy pedagogů a vědců z celého světa. Organizace NASA a NOAA převzaly garanci nad vývojem počítačových programů a zpracování zpětné vazby z měření. Mezinárodní koordinační centrum sídlí přímo v komplexu Bílého Domu ve Washingtonu. Anglické slovo GLOBE znamená „zeměkoule“, ale je to i zkratka  výrazu „Global Learning and Observations to the Benefit of Environment“, tedy: globální učení a pozorování ke zlepšení životního prostředí. Základem  programu je, že žáci a studenti na celém světě sledují stejnou metodikou určité parametry životního prostředí. Naměřené údaje odesílají do centrály v USA, kde jsou zpracovány (garantuje NASA) a dány do souvislosti se satelitními daty. Zpracované výsledky jsou prezentovány na webu a žáci a učitelé je mohou využívat ve své práci. Globe pokrývá oblasti hydrologie, meteorologie, pedologie, biometrie, fenologie a dálkového průzkumu Země. Na web stránkách Globu jsou kromě výsledků k dispozici i různé nápady, vědecké novinky a náměty pro oživení vyučovacích hodin. Je zde platforma pro kontakt se školami prakticky kdekoli na zeměkouli. Na programu se podílejí vědci z celého světa včetně České republiky. Naše republika se zapojila v roce 1995 , program u nás garantuje MŠMT a  MŽP. Od počátku patříme k nejaktivnějším zemím. Více na www.globe.gov . Informace o programu Globe v ČR na www.terezanet.cz Naše škola se připojila k programu Globe ve školním roce 2011/2012. Cílem programu GLOBE je: - zvýšit všeobecné povědomí o únosnosti životního prostředí člověka ve světovém měřítku - umožnit studentům osobně se podílet na světovém průzkumu planety Země formou praktických a jednoduchých měření ukazatelů životního prostředí - dát studentům možnost komunikovat a spolupracovat pomocí celosvětové sítě GLOBE jak mezi sebou, tak s vědci různých zemí všech kontinentů - rozvíjet možnost sdílení poznatků a informací o stavu životního prostředí mezi studenty, učiteli, vědci a celou veřejností a společně je vyhodnocovat - obohatit školní výuku o možnost uplatnění nových poznatků v praxi, přímo a okamžitě jako výstupu projektu - pomoci studentům zdokonalit se v přírodovědných i technických znalostech a naučit se dávat vše do odpovídajících souvislostí - motivovat studenty a celou jejich školu k účasti na věcech veřejných ve svém blízkém okolí a dát jim možnost globálního pohledu na jejich místní problémy spojené s ochranou životního prostředí a přírody - rozvíjet znalosti cizích jazyků

ŠKOLNÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V PROGRAMU GLOBE ZA ŠK. ROK 2012/2013

Název projektu Třídy Zodpovědná osoba Termín Výstupy
Měření pH, průhlednosti a teploty řeky Olše 8.A, 9.A, 9.C Mgr. D. Hoffmanová, Mgr. I. Ferfecká, Mgr. K. Polláková září - červen(1 x týdně) zde
Dýchá se nám dobře? Víme, co dýcháme? 9.B, 9.C Ing. J. Hutová únor zde
Co ovlivňuje růst rostlin? 7.A Mgr. L. Juříková březen - květen zde
Určování pH půdy 9.A, 9.B, 9.C Mgr. J. Kaleta březen - květen zde
Pozorování, určování a fotografování typu oblačnosti a pokryvu oblohy 7.A Mgr. S. Mordač listopad (denně v 9.45) zde