--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahraniční pedagogPro letošní školní rok se naší škole podařilo získat zahraničního pedagoga  v rámci programu Comenius a staneme se tak jeho hostitelskou institucí.  Zahraniční učitel Fatih Ergϋl pochází z Turecka (studoval v Istanbulu) a bude aktivně zapojen do naší každodenní výuky již od září 2013. Bude působit převážně jako učitel anglického jazyka a informatiky pod vedením Mgr. L. Nožkové, rovněž pomůže našim žákům s realizací mezinárodních projektů eTwinning , projektu Comenius Partnerství škol  a povede na naší škole kroužky vedené v anglickém jazyce – jak pro žáky, tak pro učitele. Bude se jednat o konverzace v anglickém jazyce a kurz ICT. Připravujeme i besedy věnované Turecku a jeho kultuře, které budou přístupné široké veřejnosti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dárky pro zahraniční partnery (kroužek Vv)


   Pro ECO IDEAS ECO CITIZENS
  
Všechna fota zde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nech brouka žít (výstava)


   Výtvarná část projektu ECO IDEAS ECO CITIZENS v třineckém DDM dne 17. 5. 2013    
  
Všechna fota zde.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze našich žáků na čističce odpadních vod
Dne 30.1. 2013 se vybraní žáci naší školy (7.A + 9.A ) zúčastnili exkurze do čističky odpadních vod v Třinci-Konské, která je určena k čištění odpadních vod z města i okolí a fenolčpavkových vod z Třineckých železáren. Byla zmodernizována a dobudována v roce 1994 náklady 50 mil. korun a splňuje nejpřísnější součastné parametry.
Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Comenius na  téma- znečištění vodstva. V našem případě –Znečištění řeky Olše v okolí Třince. Výsledky budou v březnu naší žáci prezentovat na setkání v Itálii.

  
  

Všechna fota zde.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahraniční setkání v GrenaděV rámci mezinárodním projektu Partnerství škol ECO IDEAS ECO CITIZENS, se naši žáci a učitelé  se 21. – 26. ledna 2013 zúčastnili druhého setkání v Grenadě ve Španělsku.

  
  
  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahraniční setkání v OpatóweV rámci mezinárodním projektu Partnerství škol ECO IDEAS ECO CITIZENS, se naši žáci a učitelé od 3. do 7. listopadu 2012 zúčastnili prvního setkání v polském Opatówe.

  
  


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exkurze našich žáků do Třineckých železárenStředu  12. 9. 2012 zahájili žáci 7. A třídy vyplňováním dotazníku zjišťujícího jejich vstupní znalosti při zahájení práce na mezinárodním projektu Partnerství škol ECO IDEAS ECO CITIZENS, jehož realizace začala v srpnu 2012. Poté se vydali na exkurzi, během které navštívili provozy vysokých pecí, KKO a válcovny předvalků a hrubých profilů. Výklad v provozech se soustředil především na ekologické aspekty hutní výroby.
  

              
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comenius - Projekt partnerství škol


Naše škola připravuje společně se školami ze sedmi dalších evropských zemí  (Turecka, Polska, Bulharska, Itálie, Rumunska, Lotyšska a Španělska) Projekt partnerství škol s názvem Eco Ideas – Eco Citizens. Jedná se o multilaterální projekt v rámci programu Comenius, ke kterému se v lednu 2012 uskutečnila přípravná návštěva v Turecku.
Primárním cílem projektu je zvýšit povědomí žáků o znečištění našeho životního prostředí a prohloubit jejich zájem o řešení problémů, které nám přináší současná civilizace – žáci se budou zabývat problematikou třídění odpadu, znečištěním vzduchu, půdy a vody, tematikou globálního oteplování. Učitelé a žáci partnerských škol budou společně pracovat po dobu 2 let a budou se snažit získat co nejvíce znalostí a zkušeností v oblasti ochrany životního prostředí. Projekt rovněž umožní našim žákům dozvědět se více o kulturách jiných evropských zemí, pochopit význam pojmu „globální občan“ a navázat nová přátelství, která mohou vytrvat mnohem déle než je stanovená doba projektu.