PROJEKT ERASMUS+ KA2                          

Název projektu: Games for Learning Science

Číslo projektu: 2018-1-ES01-KA229-050554_1

Typ projektu: Projekt financován z fondů EU v operačním programu Erasmus+ KA2 – Projekty spolupráce – školní vzdělávání

Cílová skupina: žáci a učitelé ZŠ  

Trvání projektu: od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 (24 měsíců)

Partneři projektu:

• Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace (Třinec, Česká republika)
• Parroquia Nuestra Señora del Socorro (Benetússer, Španělsko)
• Rigas 22. vidusskola (Riga, Lotyšsko)
• Modal Experimental Lower Secondary School of Heraclion (Heraclion, Řecko)
• Osnovna škola Frana Galovića (Záhřeb, Chorvatsko)

Hlavní cíl projektu Hlavním cílem projektu je zlepšení znalostí a dovedností žáků v oblasti matematiky a přírodních věd prostřednictvím her a různých sportovních aktivit. Rovněž vypěstování pozitivního vztahu ke sportu a ostatním pohybovým aktivitám.


Další cíle:

• rozvoj spolupráce a výměna zkušeností mezi učiteli jednotlivých partnerských států
• podpora týmové práce
• seznámení s různými metodami výuky, včetně využívaní ICT, a jejich následnou implementaci do vyučovacího procesu
• seznámení se sportovními aktivitami charakteristickými pro jednotlivé partnerské státy
• procvičování komunikace v anglickém jazyce
• seznámení s jazykovou rozmanitostí a kulturním dědictvím jednotlivých partnerských států
• získání větší flexibility


V rámci projektu jsou naplánované mobility učitelů a žáků do jednotlivých partnerských škol:
• listopad 2018 – Španělsko
• březen 2019 – Řecko
• květen 2019 – Česká republika
• říjen 2019 – Chorvatsko
• březen 2020 – LotyšskoV průběhu projektu budou školy pracovat na společných a národních výstupech:

Společné výstupy:

• portfolio aktivit a her pro podporu výuky přírodovědných předmětů
• videa s názornými ukázkami aktivit a her
• YouTube kanál
• logo projektu
• webové stránky projektu v angličtině

Národní výstupy:

• prezentace „Moje škola a město“ v anglickém jazyce
• prezentace projektu na webových stránkách školy
• desková hra k rozvoji všeobecných znalostí o partnerských zemích v anglickém jazyce
• plakáty k rozvoji znalostí z oblasti vědy a sportu partnerských zemí v anglickém jazyce
• předběžné a závěrečné testy k hodnocení získaných znalostí během projektu


ODKAZY NA OFICIÁLNÍ STRÁNKY PROJEKTU (v angličtině):

Blog:
http://gamesforlearningscienceerasmus.blogspot.com/


Youtube:
http://www.youtube.com/channel/UCzChk-Iiprw_x5yvIxhi7RA

Facebook:
http://www.facebook.com/GFLS-Games-for-learning-science-232523511009018/?modal=admin_todo_tour

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. projektové setkáníBenetússer -  Španělsko

Ve dnech 4. – 11. 11. 2018 se konalo 1. projektové setkání ve španělském Benetússeru, což je malé městečko poblíž známé Valencie. Setkání se zúčastnilo 10 učitelů a 16 žáků z České republiky, Lotyšska, Chorvatska, Řecka a další učitelé i žáci z hostující školy. Hlavním cílem setkání bylo vzájemné seznámení a propracování detailů celého projektu.


1. den

Vše začalo srdečným přivítáním pana ředitele a prohlídkou hostující školy. Děti si zahrály několik teambuildingových her na seznámení a prolomení ostychu i strachu z komunikace v angličtině. Učitelé se mezitím domlouvali na harmonogramu celého týdne a společně vybírali logo projektu.
Žáci s učiteli si pro nás připravili krásný program plný tradičních i moderních španělských písní. A rovněž ostatní partneři se představili prostřednictvím videí „Moje škola a město“.
Večer se konalo ve školní jídelně společné setkání s rodiči zúčastněných žáků a mnozí z nás měli možnost poprvé ochutnat tradiční španělské jídlo „pallea“.


 

 

 

 

 

 
2. den

Tento den nás čekal celodenní výlet do Valencie. Aby si děti lépe zapamatovaly důležitá historická místa, zahrály si hru „photographic rally“.
Měli jsme možnost se seznámit nejen s kulturou a historií tohoto krásného města (návštěva radnice a chrámů), ale také s její současnou podobou prostřednictvím návštěvy největší tržnice. Zde byla k vidění tradiční sušená šunka „jamón“, ale i různé tropické plodiny, které mnozí z nás znali doposud jen z obrázků.


 

 

 

 

 

 
3. den

Dopoledne bylo věnováno přípravě hlavního výstupu z projektu tj. „Games for Learning Science“. Poté jsme měli tu čest se osobně přivítat se starostkou města v prostorách radnice a předat ji upomínkové předměty z našeho města.
Odpoledne již patřilo sportu, pro žáky byla připravená exkurze a následný workshop ve slavném basketbalovém klubu ve Valencii.


 

 

 

 
4. den

Čtvrtek byl rovněž ve znamení výletu do Valencie, tentokrát do světoznámého „City of Arts and Science“. Exkurze začala v oceánografickém centru, jež je jeho součástí. Zde jsme měli možnost obdivovat různorodé mořské živočichy, vidět komentované krmení lachtanů a hlavně show delfínů. Což byl pro nás všechny nezapomenutelný zážitek.
Jelikož jedním z hlavních témat projektu je věda, následoval pro žáky workshop „Chemical Magic“ v muzeu vědy a následná prohlídka interaktivního muzea.


 

 

 

 

 

 
5. den

A máme zde poslední den našeho projektového setkání. Učitelé zhodnotili celotýdenní práci. Děti se naučily a zahrály tradiční španělskou hru “colpbol“. Že nevíte, co to je? Nevadí, zde máte malou ukázku: colpbol
Na závěr si žáci prvního stupně a mateřské školy připravili roztomilé rozloučení v podobě tanečního vystoupení.
A nastal čas loučení. Protože se celý týden nesl v příjemné a pohodové atmosféře, tak se mnohým nechtělo ani domů. Hlavně dětem, které si zde našly kamarády. Aspoň se můžeme těšit na další společnou práci a setkání, tentokrát v Řecku.
Po celou dobu setkání byli žáci ubytování v hostitelských rodinách, což ve značné míře přispělo ke zlepšení komunikačních schopností v angličtině. Rovněž měli možnost se blíže seznámit s kulturou a způsobem života ve Španělsku a v neposlední řadě vytvořit přátelství, která mnohdy trvají i po skončení projektu.


 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZENTACE PROJEKTU V MÉDIÍCH

  

Na webových stránkách města Třince byla zveřejněna prezentace 1. projektového setkání ve Španělsku, postupně zde budou zveřejňovány další informace o průběhu projektu.
http://www.trinecko.cz/1-projektove-setkani-ve-nbsp-spanelsku-v-nbsp-ramci-projektu-erasmus-43/d-43212

V třineckém týdeníku „Hutník“ byly zveřejněny postřehy a zkušenosti žáků ze studijního pobytu.
                          

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. projektové setkáníHeraklion – Kréta

Ve dnech 3. – 9. 3. 2019 se konalo 2. projektové setkání v hlavním městě Kréty, Heraklionu.  Z naší školy se setkání zúčastnili 3 učitelé a 4 žáci 9. třídy.

1. den
Slavnostního uvítání se zhostil pan ředitel hostující školy a žáci, kteří si pro nás připravili zajímavý program, zahrnující koncert a přehlídku tradičních řeckých tanců.
Poté byly pro žáky připravené aktivity, zaměřené zejména na vzájemné poznávání a rozvoj komunikace v anglickém jazyce.
Učitelé se mezitím domlouvali na harmonogramu celého setkání a zejména na prezentacích „Games for Learning Science“ což jsou hlavní výstupy tohoto projektu. Po krátké přestávce proběhla prezentace a natáčení hry připravené řeckou školou.
Odpoledne děti strávily s hostujícími rodinami a seznamovaly se s hlavním městem a okolím.


2. den
Dopoledne se nám dostalo vřelého přivítání starostou Heraklionu, který nás rovněž seznámil s bohatou historií města. Historii města byl věnován i zbytek dopoledne, kdy jsme v infocentru dostali tablety a spolu s paní průvodkyní procházeli historickými uličkami města. Na tabletech jsme měli možnost sledovat, jak tyto ulice vypadaly v dávné minulosti.
Ve městě Heraklionu se nachází mnoho muzeí. Jedno z nich „Natural History Muzeum“ jsme navštívili odpoledne. Ze všech exponátů se nám nejvíc líbil simulátor zemětřesení, kde jsme si vyzkoušeli zemětřesení „na vlastní kůži“ a spousta legrace nás čekala v sekci se zaměřením na optické klamy.


3. den
Dopoledne patřilo práci na hlavních aktivitách projektu, prezentovaly se a natáčely hry ostatních partnerských škol. Všechny hry byly velice dobře připraveny a zaměřeny hlavně na využití v hodinách biologie, chemie a fyziky.
Odpoledne byly pro děti připravené aktivity ve sportovním centru „Pancretan Stadium“, kde si mohly vyzkoušet různé sporty např. veslování, stolní tenis, basketbal.


4. den
Čtvrtek byl zasvěcen historii, na kterou jsou Řekové právem hrdí. Jak asi všichni víme, právě nejstarší evropská civilizace vznikla na ostrově Kréta před 4500 lety.
Nejprve jsme navštívili Archeologické muzeum, kde jsme obdivovali spoustu krásných pozůstatků minojské kultury. Následovala prohlídka největšího a nejhonosnějšího paláce Knossos.
Na závěr jsme si prohlédli starodávnou vesnici Archansas a celodenní putování zakončili obědem v malebné restauraci, ve které mnozí z nás poprvé ochutnali tradiční řecké pokrmy.


5. den
A máme zde poslední den našeho projektového setkání. Celý den se nesl v pohodové, veselé atmosféře, neboť hlavním programem dne byl karneval. Tento karneval se tradičně pořádá každý rok, vždy před začátkem postního období.
A nastal čas loučení, který se neobešel bez slziček, protože celý týden probíhal v kamarádské atmosféře a děti si mezi sebou vytvořily silná pouta.
Všichni zúčastnění žáci potvrdili, že to pro ně byla nejlepší škola pro výuku a procvičování angličtiny a v komunikaci budou pokračovat i po skončení projektu pomocí sociálních sítí.