Zápisy do 1. tříd(1)    

          


Termíny konání zápisu
09. 04. 2019 od 08:00 do 16:00 hod.
10. 04. 2019 od 13:00 do 16:00 hod.


Doklady k zápisu
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce
- doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)
- rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud bylo v minulém školním roce vydáno)

Doporučujeme vytisknout, vyplnit a přinést k zápisům
Zápisový list žáka ZDE
Žádost o přijetí   ZDE


(2) Odklad povinné školní docházky

Doklady pro odklad povinné školní docházky
- doporučující stanovisko příslušného školského poradenského zařízení
- doporučující stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa

-------------------------------------------------------------------------------První třídy


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První školní den prvňáčků   Na půdu naší Základní školy vstoupilo 3. září 2018 s aktovkou na zádech 46 nových žáčků.
   Společně se svými rodiči a prarodiči se nejprve vydali na cestu do tělocvičny, kde proběhlo slavnostní zahájení jejich historicky prvního školního dne. Celý ceremoniál provázeli Matěj a Adélka z 9. třídy coby Mach a Šebestová z 3. B, kteří zavzpomínali na svůj první rok ve škole a tím přiblížili našim žáčkům, čemu všemu se v první třídě mohou naučit. Nechyběl také proslov naší paní ředitelky Mgr. Darji Hoffmannové, která popřála všem prvňákům úspěšný start do budoucích školních let. Slavnostní atmosféru obohatil radostný zpěv školských Ptáčat pod vedením Mgr. Renaty Kunzové, jejichž píseň s textem „Do první třídy se s chutí vrhni, jen v ní neztvrdni….“ vykouzlila úsměv všem přítomným posluchačům.
   V závěru nás mile překvapila vážená návštěva paní primátorky RNDr. Věry Palkovské, která pronesla pár povzbudivých slov a popřála učitelům, žákům i rodičům pevné nervy a přínosný školní rok. Každý prvňáček byl následně přidělen buď třídě 1. A, nebo třídě 1. B, a od své paní učitelky obdržel zlatou medaili a diplom pravého nefalšovaného prvňáka. Posléze se žáci se svými učitelkami vydali navštívit svou třídu, kde už na ně čekaly nachystané dárečky, pastelky, písanky a Slabikář na lavicích. Všem prvňákům přejeme hodně štěstí v jejich nové životní etapě!

    
    
  
  Všechna fota ve fotogalerii zde
------------------------------------------------------------------------------

Organizace výuky žáků přípravné třídy a 1. ročníků

Pondělí 3. 9.   7.50 - 9.30 hod.
Úterý   4. 9.   7.50 - 10.30 hod.

Od středy výuka podle rozvrhu.
Středa  5. 9.   7.50 - 10.30 hod.
Čtvrtek  6. 9.   7.50 - 11.25 hod.
Pátek  7. 9.   7.50 - 11.25 hod.

Školní družina je v provozu od 3. 9. 2018 vždy od 6.00 do 15.00 hod.


Potřeby žáka 1. ročníku